De startende ondernemer en de noodzaak van een ondernemingsplan

U vraagt zich kennelijk af wat de meerwaarde is van een bedrijfsplan. Echter, de ondernemer die korter dan 3 jaar staat ingeschreven bij de KVK wordt gezien als starter door financiers en makelaars. Hij of zij heeft dus behoefte aan een ondernemingsplan inclusief de financiele sectie als hij een aanvraag voor financiering wil indienen bij welke partij dan ook: de bank, Qredits, private investeerders of crowdfundplatformen. Het bedrijfsplan is niet alleen relevant voor het begrip van de financier maar ook belangrijk voor u zelf: u begrijpt zodoende uw markt en uw positie daar in, uw directe en indirecte concurrenten, de sterktes en zwaktes van uw bedrijf intern en de mogelijkheden en bedreigingen extern. Het business plan is dus een raadgever bij het daadwerkelijk betreden van de markt en de mogelijkheden daar in.


Startersbegeleiding en ondersteuning

Is er geen eigen vermogen in de vorm van spaartegoeden beschikbaar om in te zetten als dekking bij de bancaire financiering dan is het wel nog mogelijk om het business plan in te dienen bij microkredietorganisatie Qredits, kleinere gespecialiseerde financieringskantoren of private investors (private equity). We adviseren hier graag bij.

Van elke stakeholder in de markt kennen wij de specifieke eisen en hoe zij het ondernemersplan graag ingericht willen zien. Of dat nu de IND is of de investeerder met zijn rentabiliteitseis, wij kennen ze. Bij makelaars scoren wij vrijwel altijd. Met ons bedrijfsplan kan bijna altijd het zo gewilde object worden gehuurd of gekocht. Laat ons u adviseren over de werkwijze van makelaars.Ondernemingsplan door ons op maat laten maken

U heeft het al druk genoeg met alle voorbereidingen voor uw op te starten bedrijf zoals het opvragen van offertes, verzekeringen vergelijken, zakelijke bankrekeningen vergelijken en openen, KVK-bezoeken, bezoeken van mogelijke leveranciers etc. Er kan dan gewoon te weinig tijd zijn om gedegen marktonderzoek te verrichten ongeacht of er plaats is voor uw product of dienst in de markt. Daarnaast kan er bijvoorbeeld beperkte financiele know-how aanwezig zijn om de financiele hoofdstukken uit te werken. Maar vrees niet, dit hoeft namelijk geen probleem te vormen, ons kantoor kan uw business plan volledig en op korte termijn op maat schrijven.

Voor elke startende ondernemer bieden wij deze dienst als kleinschalig gespecialiseerd kantoor. Wij geloven er heilig in dat vrijwel elke branche of nieuw concept cijfermatig en met voldoende research onderzocht en bepaald kan worden. Met ruim 16 jaar ervaring met het schrijven van ‘tailored’ bedrijfsplannen zijn wij op de hoogte van eisen van financiers, makelaars, de IND, de RVO, waarborgfondsen en Orden van Advocaten aan een ondernemingsplan. Juist omdat we op de hoogte zijn van vrijwel alle onderzoeks- en rentabiliteitseisen van deze partijen in de markt, behalen wij een score van ruim 90% met onze bedrijfsplannen. Bij de resterende 10% heeft de client helaas geen eigen vermogen in combinatie met een te hoog gewenst krediet. Hierop adviseren we maar hij of zij beslist uiteindelijk zelf.

Naast het marktonderzoek volgens desk-research, de SWOT-analyse,de confrontatiematrix,de concurrentie-analyse en de balansen, exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen verstrekken wij ook bedrijfs- en fiscaal advies tegen een geringe vergoeding. Wij helpen u hier graag bij. In het ondernemersplan worden de geprognosticeerde omzetten verkregen aan de hand van openbaar toegankelijke statistieken zodat voor de lezer van het plan duidelijk is dat deze begrotingen ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Derhalve behalen we op elk punt van de financieringsfactoren een hoge score. Laat ons u adviseren welke factoren dat zijn en hoe u daarop in kunt spelen met uw concept.

Praktisch advies waar u wat aan heeft


We verstrekken ook fiscaal- en bedrijfsadvies opdat de startende ondernemer de juiste tools en know-how verkrijgt om verder te gaan. Met ons advies kan de ondernemer makkelijker de informatie ordenen welke hij nog te verwerken krijgt en hoeft hij of zij niet wekenlang het wiel opnieuw uit te vinden. We verschaffen het kader om nieuwe info makkelijker te verwerken. Deze gewonnen tijd kan zodoende gebruikt worden om effectiever en efficienter te ondernemen. Maak gebruik van onze expertise, netwerk en begeleiding en contacteer ons meteen.