Vertrouw de Experts voor uw Ondernemingsplan

GESCHIKTE BEDRIJFSPLANNEN

Onze bedrijfsplannen zijn geschikt voor banken, crowdfunding, investeerders, makelaars en de IND. Wij werken bijvoorbeeld intensief samen met Rabobank Haaglanden en weten daardoor wat zij verwachten in een bedrijfsplan. Wij hebben qua makelaars een 100% score! Met ons bedrijfsplan kunt u tevens gegarandeerd het specifiek gewenste nieuwbouw- of bestaand object kopen of huren.

GRATIS ADVIES

Wij verstrekken gratis bedrijfs- en fiscaal advies om u op weg te helpen. Kennis is tegenwoordig zo gevonden. Wij zien het dus als onze plicht u daarin te begeleiden. Van sparren over de positionering van uw onderneming in de markt tot en met financieringsadvies: er zijn veel geldpotjes in Nederland en de route daar naar toe vertellen wij u graag!

BEGELEIDING TOT FINANCIERING

Wij gaan met u net zo lang door totdat u gefinancierd raakt! Wij hebben een netwerk en samen met u kunnen we u succesvol begeleiden. De aanhouder wint! Geef niet op.
112

Aantal Bedrijfsplannen

4480

Aantal pagina's geschreven

87

Aantal Financieringen

22

Aantal tevreden makelaars

Advies inzake uw ondernemingsplan

Heeft u als startende of gevestigde ondernemer van de bank of makelaar te horen gekregen dat u een ondernemingsplan dient in te dienen voor financiering of voor goedkeuring van de gewenste huur of bedrijfshypotheek?

Schakel ons dan meteen in!

Wij schrijven voor startende en gevestigde ondernemers reeds 14 jaar een ondernemingsplan of bedrijfsplan op maat geheel conform de wens van de ondernemer en financier. Wij weten wat de bank, investeerders, specifieke financieringskantoren of crowdfunder willen zien in een ondernemingsplan of bedrijfsplan. Hierdoor is ons succespercentage enorm hoog.

Naast de vele onderzoeken in het plan waaronder marktonderzoek, concurrentie- analyse en SWOT-analyse, besteden wij ook veel aandacht aan de financiële sectie, waaronder de openingsbalans na kredietverlening, subsidie of participatie, exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen voor de aankomende 3 jaar en boekhoudkundig sluitende eindbalansen. Wat tevens zeer belangrijk is, is dat de omzet berekend dient te worden met marktonderzoek. Dit calculeren wij met openbaar toegankelijke statistieken. Op deze manier is dan duidelijk gemaakt dat de berekende omzet vermeld in het rapport daadwerkelijk behaald kan worden. De enige schatting die optreedt is dan de naamsbekendheid, hiervoor hebben we echter conversiemodellen om deze prima te benaderen. Hierdoor kunnen wij naast vermelde aanwezigheid van eigen vermogen een zeer belangrijk punt binnenhalen bij de financier.

Wel of geen eigen vermogen: de opties

Afhankelijk van het feit of u eigen vermogen wil of kan inzetten in uw concept en financieringsaanvraag zijn er de volgende mogelijkheden:

Eigen vermogen inzetten

Als u bereid bent om eigen vermogen in te zetten moet u onthouden dat u bij de reguliere bank welkom bent met het ondernemingsplan als u minimaal 25% van de gevraagde lening zelf wilt inleggen. Tevens is dit een pluspunt bij de microkrediet-organisatie Qredits omdat zij graag zien dat u bereid bent om eigen geld in te zetten omdat u gelooft in uw onderneming.

Geen eigen vermogen

Is er geen eigen vermogen aanwezig dan kunnen we uw plan toch indienen bij specifieke financieringskantoren, crowdfundpartijen of investeerders. Bij private investeerders is het een apart verhaal: er wordt dan een fors aandelenbelang verlangt, denk hierbij aan circa 30 tot 50% met een exit strategie van 3 tot 5 jaar. Uw onderneming zal dus sowieso een BV moeten zijn anders kan er geen aandelenbelang worden afgestaan. Daarnaast dient u te onthouden dat zolang u een meerderheidsbelang heeft, u nog steeds bevoegd bent met uw onderneming om te handelen zoals u wilt. Bij crowdfunders mag u uw eigen rente en looptijd bepalen en hoeft u geen eigen vermogen beschikbaar te stellen, dit is echter wel gewenst!

Slechte kredietnotering

Mocht u als indiener van het project op uw naam een negatieve BKR-registratie hebben, dan vallen normaliter veel (financierings)deuren dicht. Echter, wij hebben in ons netwerk enkele kantoren en investeerders die verder dan deze registratie kijken en vooral kijken naar het te financieren object of financiering aanbieden onder borgstelling of hogere rente dan marktconform. Bel ons op voor meer info, wij helpen u graag.

De kans op default volgens de financier

De financier kijkt altijd naar het risico op de lening hoe overtuigd u ook bent van uw concept.De volgende aspecten spelen een rol bij het berekenen van de risico op de lening; de financier noemt dit de kans op default.

Eigen vermogen

Als u eigen vermogen gaat inzetten verlaagt dat de kans op default omdat de financier graag ziet dat u bereid bent om eigen kapitaal in te zetten omdat u gelooft in uw concept.

Leeftijd

Het klink wellicht wat vreemd maar ook leeftijd speelt een rol. Des te ouder u bent des te meer kans. De financier gaat er van uit dat een ouder persoon meer inzicht heeft in de risico's van een lening en ondernemen op zich. Dus hoe ouder hoe lager de kans op default.

Keuze voor sector of product

Als u in een sector zit zoals de mode of de horeca dient u er rekening mee te houden dat dat de kans op default verhoogt. Deze 2 sectoren zijn namelijk zeer conjunctuurgevoelig en afhankelijk van trends. Tevens zal een product welke wel innovatief is maar nog geen bestaansrecht heeft opgebouwd de kans op default verhogen, voor de financier is het een risico. In het laatste geval zal crowdfunding een oplossing bieden.

Zekerheden en pandrecht

Heeft u zaken zoals een huis, boot, auto welke u als zekerheden wil indienen dan zal de financier daar blij mee zijn en verlaagt dat de kans op default. Mocht u al enige tijd bestaan met uw onderneming (korter dan 3 jaar) dan kunt u ook op uw materiele activa in uw zaak zoals machines en voorraden gereed product een pandrecht laten plaatsen door de financier. Dit is namelijk zekerheid voor de financier mocht u uw aflosverplichtingen niet kunnen nakomen.

Zo zijn er nog meer aspecten welke een rol spelen. Bel ons op voor meer info, wij helpen u graag.De prijs van ons ondernemingsplan: wat betaalt u en wat krijgt u daarvoor terug?


Professioneel Business Plan

Professionele content- en tekstschrijvers: Academisch geschreven teksten

Al uw input ontdaan van vorm-, spel- en stijlfouten

Modern vormgegeven lay-out: HD-foto's, huisstijlkleuren, afgewisseld met passende tekst

Alle bronnen van onderzoek in het plan worden middels APA-bronvermelding weergegeven zodat dit een doublecheck kan doorstaan

Bestand in hoge kwaliteit PDF 600 DPI en op verzoek omgezet naar Word

Inleiding: wie is de ondernemer, wat is zijn achtergrond en visie

Marktonderzoek: Macro-analyse

Marktonderzoek: Meso-analyse: bedrijfstak-niveau

Marktonderzoek: Micro-niveau

Concurrentie-analyse: directe en indirecte concurrenten/substituten

Swot-analyse: Sterktes, Zwaktes, Mogelijkheden en Bedreigingen

Confrontatiematrix: Als resultante van de SWOT-analyse

Marketing-mix: De 7 P's; Product, Plaats, Presentatie, Personeel, Prijs, Promotie, Physical Evidence

Lay-out in uw huisstijl: Uw logo en uw huisstijlkleuren

Visie, Missie

SMART-doelstellingen, kwalitatief en kwantitatief

Openingsbalans na kredietverlening/participatie

Omzet berekend met marktonderzoek met vermelding bronnen volgens APA-regelgeving

Exploitatiebegrotingen voor 3 jaar

Liquiditeitsbegrotingen voor 3 jaar

Eindbalansen boekhoudkundig sluitend

Plan geschikt voor banken, investors, crowdfunding, makelaars en IND

Gratis bedrijfs- en fiscaal advies 4 uur: Advies en sparren met de ondernemer over financieringsopties en positionering in de markt

Gratis herschrijvingen: concept 1.0 tot concept 3.0

Gratis 4 meetings op ons kantoor om concept 1.0, 2.0 en 3.0 te bespreken

Wij gaan in ons netwerk op zoek naar investeerders voor uw concept

Eventueel kosteloos opstellen plan in Zakelijk Engels voor internationale investeerders


2.750

 Inclusief BTW
Onze partners

Firm24 is onze partner bij het oprichten van vennootschappen

Contacteer ons voor uw bedrijfsplan

Laat ons u vrijblijvend adviseren. Bel of mail ons of kom langs op ons kantoor te Rijswijk (Zuid-Holland).

Business Development Ventures B.V.

 

Bel ons nu voor uw ondernemingsplan 0800- 4448844 ( 09:00 – 18:00 uur)
Mail ons nu uw bedrijfsformule voor uw business plan info@bedrijfsplan-schrijven.nl
Bezoek ons kantoor voor uw ondernemingsplan Verrijn Stuartlaan 17
2288 EK Rijswijk
Wij zijn ingeschreven bij de KVK als schrijver van een ondernemingsplan 71724672

Laat een bericht achter